top of page

​Όροι χρήσης - Πολιτική απορρήτου

Όροι χρήσης

 

Τελευταία ενημέρωση 9.02.2024

Γενικά 

 

Αυτός ο ιστότοπος και όλοι οι συνδεδεμένοι σε αυτόν ιστότοποι, υποσελίδες (www.nikoltsioslaw.comwww.nikoltsioslaw.grwww.manolisnikoltsios.gr, www.manolisnikoltsios.com, www.manolisnikoltsios.gr/nikoltsioslaw) καλούμενοι στο εξής από κοινού ο «Ιστότοπος») παρέχεται από τον Δικηγόρο Εμμανουήλ N. Νικόλτσιο και το διακριτικό τίτλο «Δικηγορικό Γραφείο Μανώλης Νικόλτσιος & Συνεργάτες», στο εξής το «Δικηγορικό Γραφείο» ή το «Γραφείο». 

Ο Μανώλης Νικόλτσιος είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η παροχή νομικών υπηρεσιών από το Γραφείο μας διέπεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 

Κάνοντας χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, όπως αυτοί ισχύουν. Οι όροι χρήσης είναι πολύ πιθανόν να τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τους κανόνες του συγκεκριμένου ιστότοπου. 

 

Στο παρόντα ιστότοπο δεν κάνουμε καμία δήλωση ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας.

 

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται ως πρόσκληση ή σύσταση σχέσης δικηγόρου - εντολέα/πελάτη μεταξύ του αναγνώστη/χρήστη του ιστότοπου και του Δικηγορικού Γραφείου ή ως παροχή νομικών συμβουλών για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα.

 

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις της Ευθύνης μας

 

Ο παρών ιστότοπός μας και το περιεχόμενό του παρέχονται αποκλειστικά προς σκοπούς γενικής πληροφόρησης, για υφιστάμενους ή πιθανούς πελάτες και δικηγόρους. 

 

Το Γραφείο μας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, άμεσες ή έμεσες, κάθε είδους που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου από εσάς ή από πληροφορίες και υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο. Δεν ευθυνόμαστε για  οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με εσάς ή με οποιονδήποτε τρίτο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του.

 

Δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι αυτός ο ιστότοπος (ή οποιοδήποτε μέρος του, υποσελίδα, παραπομπή ή ακόμα και υπερσύνδεσμος) θα είναι ακριβής, πλήρης ή χωρίς σφάλματα, ούτε ότι οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογισμικό θα είναι συμβατό με αυτόν τον ιστότοπο.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

 

Το περιεχόμενο και το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993 όπως ισχύει) και τις διεθνείς συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και η 

θα πρέπει να ζητείται άδεια πριν από οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή τέτοιου υλικού.

 

Δημοσιεύσεις

 

Το Δικηγορικό Γραφείο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα (ηλεκτρονικά ή έντυπα) των δημοσιεύσεων σε αυτόν τον ιστότοπο για δική τους χρήση, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας και δεν γίνονται αλλαγές στο περιεχόμενο τους. Αυτή η άδεια δεν επεκτείνεται σε υλικό τρίτων που τυχόν δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, το Δικηγορικό Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οποιαδήποτε από αυτές τις άδειες σε σχέση με οποιονδήποτε συγκεκριμένο χρήστη ανά πάσα στιγμή. Τίποτα σε αυτές τις δημοσιεύσεις δεν θα ερμηνεύεται ως νομική συμβουλή. Αυτές οι δημοσιεύσεις είναι αναγκαστικά γενικευμένες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει και συστήνεται να ζητείται επαγγελματική συμβουλή πριν από οποιαδήποτε ενέργεια με βάση αυτές τις δημοσιεύσεις.

 

Διακριτικός τίτλος 

 

Διακριτικό τίτλο του Γραφείου μας αποτελεί, χωρίς περιορισμό,: «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», «ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ», «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ», « ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σήματα υπηρεσιών και λογότυπα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον διακριτικό τίτλο, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Τίποτα που περιέχεται στον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης διακριτικού τίτλου, εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

 

Σύνδεσμοι και παραπομπές

 

Οι σύνδεσμοι από τον ιστότοπό μας παρέχονται μόνο για δική σας διευκόλυνση. Το Δικηγορικό Γραφείο δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, τις πληροφορίες που εμφανίζονται εκεί ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιους ιστότοπους. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση κανενός είδους. Το Γραφείο μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτοί οι σύνδεσμοι θα λειτουργούν συνεχώς και δηλώνει ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο στη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων σελίδων.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Οι παρόντες όροι διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα της Αθήνας.

Πολιτική απορρήτου

 

Τελευταία ενημέρωση 9.02.2024

Το «Δικηγορικό Γραφείο Μανώλης Νικόλτσιος & Συνεργάτες»,  δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας του. Διαβάστε την ακόλουθη πολιτική για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτά τα δεδομένα. Επισημαίνεται ότι, το Γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει κατά καιρούς αυτήν την πολιτική, επομένως παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα.

Είναι σημαντικό η παρούσα πολιτική να διαβαστεί συνδυαστικά με τους όρους χρήσης του ιστότοπου. 

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

 

Δεν απαιτείται να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα για πρόσβαση σε οποιαδήποτε περιοχή αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή άλλου μέσου, θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς;

 

Ο ιστότοπός μας σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα email, ταχυδρομικά ή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να χειριστούμε οποιοδήποτε μήνυμα, αίτημα, πληροφορία ή ερώτημα που έχετε υποβάλει. Τα προσωπικά δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για το σκοπό αυτό είναι το όνομα, το επώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από εσάς και το περιεχόμενο του μηνύματος που μας στείλατε. Σε αυτήν την περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι ο χειρισμός του αιτήματός σας και το έννομο μας συμφέρον για τη σωστή διαχείριση μηνυμάτων, αιτημάτων, πληροφοριών ή ερωτημάτων που υποβάλλονται από τρίτα μέρη. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας έχετε παράσχει όταν επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή μηνύματος, αιτήματος, πληροφοριών ή ερωτήματος θα αποθηκευτούν στα αρχεία μας μέχρι να μπορέσουμε να χειριστούμε σωστά το σχετικό αίτημα.

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας;

 

Σε αυτόν τον ιστότοπο δεν χρησιμοποιούμε cookies.

 

Πώς μοιραζόμαστε και πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων και να τα διατηρούμε ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αποκάλυψη, παράνομη καταστροφή ή απώλεια.

 

Δεν θα κοινοποιήσουμε ούτε θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος εκτός από τους αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων πληροφορικής και διαφημιστικών εταιρειών που ενεργούν για λογαριασμό και υπό τις οδηγίες της εταιρείας μας και δεσμεύονται να συμμορφώνονται με όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα το πράξουμε σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και βάσει απόφασης επάρκειας που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες επαρκείς διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης πρότυπων ρητρών με τους παρόχους υπηρεσιών που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο όλων των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς κατά τα ανωτέρω. Πριν σας αποκαλύψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να ζητήσουμε επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαγράψετε ή να διορθώσετε τα δεδομένα σας και το δικαίωμα να περιορίσετε και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Γραφείο μας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από τη λήψη υλικού μάρκετινγκ από το  Γραφείο μας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη μορφή και να τα διαβιβάζετε σε άλλη εταιρεία που προτείνετε χωρίς εμπόδια από την εταιρεία μας. Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή email στη διεύθυνση email που παρέχεται παρακάτω.

 

Εάν θεωρείτε ότι το Γραφείο μας παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την πολιτική, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση nikoltsioslaw@outlook.com

bottom of page